SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO nr 94 w Gdańsku

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


LP


Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym


Data rozpoczęcia


Data zakończenia

1

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami   potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych   pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym


12.03.2018

godz. 9.00


23.03.2018

godz. 15.00

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół i oddziałów sportowych


15.03.2018

godz. 15.00

hala sportowa


22.03.2018

godz. 15.00

hala sportowa

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej


28.03 2018

godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


09.04.2018

godz. 15.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania


10.04.2018

godz. 8.00


17.04.2018

godz. 15.00

6

Podanie do publiczne wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


19.04.2018

godz. 15.00

 

Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym


Data rozpoczęcia


Data zakończenia

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym


09.05.2018

godz. 9.00


16.05.2018

godz. 15.00

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół i oddziałów sportowych


10.05.2018

godz. 15.00

hala sportowa


11.05.2018

godz. 15.00

hala sportowa

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej


14.05.2018

godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


22.05.2018

godz. 15.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania


23.05.2018

godz. 8.00


28.05.2018

godz. 15.00

6

Podanie do publiczne wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


30.05.2018

godz. 15.00

 

Rekrutacja elektroniczna dotyczy tylko 1- szych klas szkoły podstawowej

https://www.edu.gdansk.pl/https://www.edu.gdansk.pl/

Free Joomla! templates by AgeThemes