SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO nr 94 w Gdańsku

HARMONOGRAM REKRUTACJI do KLAS 2-8

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
do publicznej szkoły podstawowej sportowej,


publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego,
oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej
lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I

w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I

 

Lp.

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły

podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału

sportowego w publicznej szkole podstawowej

ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa

sportowego w publicznej szkole podstawowej

ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych

szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym

sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu

rekrutacyjnym

07.05.2018 r.

01.06.2018 r.

do godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na

warunkach ustalonych przez polski związek

sportowy właściwy dla danego sportu.

21.05.2018 r.

15.06.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki

z próby sprawności fizycznej


21.06.2018 r. godz. 12.00

4.

Uzupełnianie wniosku o świadectwo uzyskania

promocji do klasy programowo wyższej

22.06.2018 r.

25.06.2018 r.

do godz. 15.00

5.

Publikacja list zakwalifikowanych

26.06.2018 r.  godz. 12.00

6.

Potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata

w postaci złożenia pisemnego oświadczenia

w placówce zakwalifikowania

26.06.2018 r.
od godz. 12.00

27.06.2018 r.

do godz. 15.00

7.

Publikacja list przyjętych

28.06.2018 r. godz.12.00

 

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie od 28.06.2018 r. od godziny 12.00 i trwa
do 31.08.2018 r. W terminie do 29 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 należy złożyć oryginały dokumentów w wybranych szkołach, w których są wolne miejsca.Free Joomla! templates by AgeThemes