Półkolonie: INFORMACJA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że zgodnie z Art. 13:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest:

Szkoła Podstawowa nr 94 w Gdańsku

80-759 Gdańsk, Ul.  Głęboka 11

telefon: 591 706 599

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) t. j. wyrażonej na piśmie zgody prawnych opiekunów dziecka na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na półkolonie organizowane przez Administratora Danych Osobowych.
  2. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania

  1. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania się dziecka na półkolonie będą przekazywane telefonicznie.
  2. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez Szkołę Podstawową nr 94  w Gdańsku nie dłużej niż do końca trwania półkolonii,
  3. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.
  4. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia na półkolonie nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
  5. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych zawartych w  formularzu rekrutacyjnym na półkolonie organizowane przez Szkołę Podstawową nr 94 w Gdańsku i dołączonych oświadczeniach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na  półkolonie lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru.

 

Free Joomla! templates by AgeThemes