Zasady rekrutuacji na półkolonie letnie

ZASADY  REKRUTACJI  NA PÓŁKOLONIE  LETNIE 2018 r.

ORGANIZOWANE  PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ  NR 94

W  GDAŃSKU

 

 1. Warunki uczestnictwa dziecka w półkoloniach:

  -  zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest integralną częścią zasad rekrutacji; (informacja dostępna jest TUTAJ)

  - wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły wniosku rekrutacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 15 VI 2018r.

  - wypełnienie i dostarczenie do organizatorów półkolonii karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie opłaty zgodnie z ofertą wybranej grupy półkolonijnej do dnia 22 VI 2018 r.


  Wzory wniosku rekrutacyjnego do pobrania tutaj w formacie MS Word lub PDF:

   wniosek_rekrutacyjnny_pierwszy_turnus_sportowy.docx  (dla edycji komputerowej)

  wniosek_rekrutacyjnny_pierwszy_turnus_sportowy.pdf  (dla wydruku i odręcznego wypełnienia)

 2. Jeżeli rodzic / prawny opiekun nie dopełni wyżej wymienionych formalności w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkoloniach i zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy rezerwowej.

 3. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową.

 4. Rekrutację przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

 5. Szczegółowy opis zajęć w ramach półkolonii zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
Free Joomla! templates by AgeThemes